گرامر انگلیسی

معادل حروف “ژ” , “خ” , “چ” , “ق” , “غ” , “ش” در انگلیسی

معادل حروف “ژ” , “خ” , “چ” , “ق” , “غ” , “ش” در انگلیسی

بعضی از حروف های فارسی هستن که معادل آن در الفبای انگلیسی وجود نداره و حتی بالعکس. برای مثال حرف ژ ، خ   و….. . پس برای نوشتن یا تلفظ حرف ژ و … در انگلیسی چه کنیم؟؟؟ تو این بخش میخوایم راجب اینچنین حروف صحبت کنیم. خب! در زبان انگلیسی هیچ حروف الفبایی برای حرف “ش” وجود نداره اما انگلیسی زبانها حرف “ش” را تلفظ میکنند .برای اینکار s+h با هم مینویسند و آن را “ش” نلفظ میکنند. مثل Should , ...

ادامه مطلب

سوالی کردن افعال to be

سوالی کردن افعال to be

آموزش سوالی کردن افعال to be سلام دوستان. همانطور که به خاطر دارید جلسات قبل در مورد افعال to be و منفی کردن افعال to be صحبت کردیم، این جلسه میخواهیم به آموزش سوالی کردن افعال to be بپردازیم. سوالی کردن افعال  to be بسیار ساده است به ین صورت که به جمله اصلی نگاه میکنیم و جای فعل و فاعل را عوض میکنیم، در واقع فعل را ابتدای جمله می آوریم در نتیجه جمله ی ما سوالی میشود. قبل از اینکه در این مورد مثال بزنیم به کلمات زیر توجه کنید و آنها را ب...

ادامه مطلب

منفی کردن افعال to be

منفی کردن افعال to be

آموزش منفی کردن افعالto be سلام دوستان. اگر یادتان باشد جلسات قبل راجب افعال to be  صحبت کردیم و مثال هایی درباره آن زدیم. اما این جلسه میخواهیم روش منفی کردن افعال to be  را یاد بگیرییم. قبل از آن که مثال ها و توضیح را شروع کنیم بهتر است این کلمات را بخاطر بسپارید. farmer(کشاورز) singer(خواننده) pilot(خلبان) not(حرف منفی به معنای نه،نیست) منفی کردن افعال to be بسیار راحت است به این صورت که شما باید کلمه not را بعد از فعل های to be...

ادامه مطلب

حروف صدادار انگلیسی

حروف صدادار انگلیسی

حروف صدادار و بی صدا در زبان انگلیسی شناختن حروف صدادار انگلیسی بسیار ساده است. همانطور که میدانید حروف الفبای انگلیسی ۲۶ حرف دارد که از بین آنها ۵ حرف صدادار و ۲۱ حرف بی صدا است. حروف صدادار شامل: {a,e,o,i,u} است و بقیه حروف هم بی صدا هستند:b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z حروف صدادار وقتی که یک اسم قابل شمارش مفرد با یکی از این حروف صدادار شروع شده باشد از an برای آن استفاده میکنیم. به کلمات زیر توجه ...

ادامه مطلب

ضمایر فاعلی مفرد(subject pronouns)

ضمایر فاعلی مفرد(subject pronouns)

آموزش ضمایر فاعلی مفرد اگر یادتان باشد در جلسه گذشته ضمن معرفی ضمایر فاعلی  و دسته بندی آنها به مفرد و جمع، ضمایر جمع را آموزش دادیم. این جلسه میخواهیم راجب ضمایر مفرد توضیح دهیم. همانطور که قبلا هم گفته شد ضمایر فاعلی مفرد شامل:{I,You,She,He,It} میشود. ابتدا این کلمات را بخاطر بسپارید. Am(هستم) Is(هست) I(من) You(تو/شما) She(او/آن (مونث It(او) Heاو/آن(مذکر) baker(نانوا) photographer(عکاس) در جلسات قبل که افعال to be را آموزش دادیم و در مورد is صحب...

ادامه مطلب

ضمایر فاعلی(subject pronouns)

ضمایر فاعلی(subject pronouns)

 آموزش ضمایر فاعلی(subject pronouns) ضمایر فاعلی شامل موارد زیر میشود: I,You,We,They,He,She,it ضمایر مفرد و جمع به دو دسته تقسیم میشوند. ضمایر مفرد :{I,You,She,He,It} ضمایر جمع:{You,They,We} این جلسه میخواهیم ضمایر جمع را توضیح دهیم. ابتدا این کلمات را بخاطر بسپارید. They (آنها) you (تو/شما) We(ما) Are(هستی/هستند/هستید) Gardner(باغبان) Police(پلیس) nurse(پرستار)   همانطور که میدانید در جلسات پیش که افعال to be را آموزش دادیم گفتیم ...

ادامه مطلب

آموزش افعال am)to be)

آموزش افعال am)to be)

آموزش فعل am)to be) در مبحث آموزش افعال to be در جلسات قبل راجب are و is  صحبت کردیم. این جلسه در مورد فعل am که یکی دیگر از افعال to be است صحبت میکنیم ، am فعلی است که به صورت مفرد ترجمه میشود و به معنای “هستم”است. قبل از اینکه مثال بزنیم این کلمات را به خاطر بسپارید. I(من) am(هستم) student( دانش آموز) painter(نقاش) chef(آشپز)   برای اینکه بهتر متوجه شوید به مثال های زیر توجه کنید. I Am a student.(من یک دانش آموز هس...

ادامه مطلب

افعال are) tobe)

افعال are) tobe)

درس دوم: آموزش افعال are) tobe) همانطور که به یاد دارید جلسه قبل راجب is صحبت کردیم که یکی از افعال tobe بود. این جلسه میخواهیم  به شما  are  را آموزش دهیم که یکی دیگر از افعال  tobe است. قبل از هرچیز این کلمات را به خاطر بسپارید. You(تو،شما) Are(هستی،هستید) Teacher(معلم) حالا به این جمله دقت کنید: You are a Teacher. (تو یک معلم هستی ) مثال دیگری میزنیم : you are a Doctor.(تو یک دکتر هستی) با دقت در جملات پی میبریم که ساختار جمله به این شکل هست. فاعل+ فع...

ادامه مطلب

آموزش افعال is) to be)

آموزش افعال is) to be)

درس اول: آموزش افعال is) to be) امروز میخواهیم افعال to be را به شما آموزش دهیم. افعال to be شامل {am_is_are} هستند. این جلسه در مورد “is” صحبت میکنیم. این کلمات را بخاطر بسپارید: That (آن) Is(است) Cat (گربه) Book(کتاب) This(اشاره به نزدیک،آن) حالا این کلمات را باهم ترکیب میکنیم و جمله میسازم. به این جمله دقت کنید:                            This is a Cat (این یک گربه است)                 آموزش افعال is) to be) ساختار جمله به این...

ادامه مطلب