آموزش و معرفی حروف

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ث)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ث)

آموزش الفبای فارسی – حرف ث در این قسمت میخوایم حرف پنجم (۵) الفبای فارسی یعنی “حرف ث“ رو به شما معرفی کنیم. برای آشنایی با نحوه “آموزش حروف الفبا به کودکان“ روی  اینجا  کلیک کنید. اسم و صدای این حرف “ث” هست. رنگ آمیزی حرف ث   کلماتی که با حرف ث شروع میشوند. ث مثل ثریا کلماتی که به حرف ث ختم میشوند. ث مثل مثلث کلماتی که شامل حرف ث هستند. ث مثل مثلث   فلش کارت حرف ث برای دیدن تصاویر در اندازه واقع...

ادامه مطلب