فارسی

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ب)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ب)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ب) سلام بچه ها. امروز میخوایم حرف ب رو بهتون معرفی کنیم. قبل از هرچیز باید بدونید که حروف الفبا فارسی ۳۲ حرف داره که حرف ب دومین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر دقت کنید. آموزش حروف الفبا فارسی(حرف ب) با توجه به این شکل میبینید که برای نوشتن ب اول یک حرکت و برای نوشتن ب غیر اول هم  یک حرکت لازمه. روی کاغذ برای خودتون به ترتیب فلش ها این حرف رو بنویسید تا بتونید نحوه صحیح نوشتن ب رو کاملا یاد بگیرید. ح...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف آ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف آ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف آ) سلام بچه ها. امورز میخوایم حرف آ رو بهتون معرفی کنیم. قبل از هرچیز باید بدونید که حروف الفبا فارسی ۳۲ حرف داره که حرف آ اولین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر دقت کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف آ) با توجه به این شکل میبینید که برای نوشتن آ اول دو حرکت و برای نوشتن ا غیر اول یک حرکت لازمه. روی کاغذ برای خودتون به ترتیب فلش ها این حرف رو بنویسید تا بتونید نحوه صحیح نوشتن آ رو کاملا یاد بگیرید. حالا ب...

ادامه مطلب