فارسی

آموزش حرف R بزرگ (capital R tutorial)

آموزش حرف R بزرگ (capital R tutorial)

آموزش حرف R بزرگ (capital R tutorial) سلام دوستان. در پست قبل حرف Q را به شما آموزش دادیم ،امروز با آموزش حرف R بزرگ که هجدهمین حرف از حروف الفبای انگلیسی هست با شما همراه هستیم. قبل از اینکه آموزش رو شرع کنم بهتر هست که با نشان دادن شکل حرف R روند یادگیری کودک خودتون رو افزایش بدین. به این تصویر توجه کنید. آموزش حرف R بزرگ (capital R tutorial) با توجه به تصویر متوجه میشید که این حرف  با سه حرکت نوشته میشه. به ترتیب و جهت فلش های شماره ...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ذ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ذ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ذ) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف د هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف  ذ یازدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ذ) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با تنها با یک حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ذ رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیر...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف د)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف د)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف د) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف د هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبا ی فارسی ۳۲ حرف داره که حرف دهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف د) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با تنها با یک  حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف د رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. ح...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف خ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف خ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف خ) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف خ هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبا ی فارسی ۳۲ حرف داره که حرف خ هفتمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر توجه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف خ) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با دو حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ج رو رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ح)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ح)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ح) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ح هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف ح هفتمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ح) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف تنها با یک حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ح رو رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگ...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف چ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف چ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف چ) سلام دوستان. امروز قرار هست حرف ج را آموزش بدیم قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف ج ششمین حرف از حروف الفبا هست. با دقت به این تصویر نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف چ) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف تنها با یک حرکت نوشته میشود. به جهت فلش های نشان داده شده  حرف چ رو رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حر...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ج)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ج)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ج) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ج هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبا ی فارسی ۳۲ حرف داره که حرف ج ششمین  حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ج) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف تنها با یک حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ج رو رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف  رو یاد بگ...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ث)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ث)

آموزش الفبای فارسی – حرف ث در این قسمت میخوایم حرف پنجم (۵) الفبای فارسی یعنی “حرف ث“ رو به شما معرفی کنیم. برای آشنایی با نحوه “آموزش حروف الفبا به کودکان“ روی  اینجا  کلیک کنید. اسم و صدای این حرف “ث” هست. رنگ آمیزی حرف ث   کلماتی که با حرف ث شروع میشوند. ث مثل ثریا کلماتی که به حرف ث ختم میشوند. ث مثل مثلث کلماتی که شامل حرف ث هستند. ث مثل مثلث   فلش کارت حرف ث برای دیدن تصاویر در اندازه واقع...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ت)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ت)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ت) سلام دوستان امروز نوبت آموزش حرف ت هست. قبل از اینکه آموزش  این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبا فارسی ۳۲ حرف داره که حرف ت چهارمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر دقت کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ت) با توجه به این شکل میبینید که برای نوشتن هر دو شکل از حرف ت (هم اول و هم غیر اول) یک حرکت لازمه. روی کاغذ برای خودتون به ترتیب فلش  این حرف رو بنویسید تا بتونید نحوه صحیح نوشتن ت رو کاملا...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف پ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف پ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف پ) سلام بچه ها. امروز میخوایم حرف پ رو بهتون معرفی کنیم. قبل از هرچیز باید بدونید که حروف الفبا فارسی ۳۲ حرف داره که حرف پ سومین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر دقت کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف پ) با توجه به این شکل میبینید که برای نوشتن هر دو شکل از حرف پ (هم اول و هم غیر اول) یک حرکت لازمه. روی کاغذ برای خودتون به ترتیب فلش ها این حرف رو بنویسید تا بتونید نحوه صحیح نوشتن پ رو کاملا یاد بگیرید. ح...

ادامه مطلب