فارسی

نوشتن حروف الفبای فارسی – حرف ث

نوشتن حروف الفبای فارسی – حرف ث

نوشتن حرف ث :  در این قسمت میخوایم طرز صحیح نوشتن حرف ث رو به کودکان شما آموزش بدیم. این حرف شامل دو شکل هستش یکی از اونها آخر کلمه استفاده میشه و دیگری غیر از آخر استفاده میشه .   حروف الفبای فارسی – حرف ث   دقت کنید که هر دو نشانه “ث” شبیه هم هستن و به یه طریق نوشته میشن. برای نوشتن بقیه حروف الفبای فارسی روی اینجا بزنید. بقیه پستهای مرتبط آموزش و معرفی حرف ث ...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف غ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف غ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف غ) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف غ  هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف بیستو دومین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. همانطور که در تصویر بالا مشخص است این حرف با  با دو حرکت نوشته میشود مانند شکا بالا این حرف را روی کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا برای اینکه شکل این حرف توی ذهن...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ظ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ظ)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ظ) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ظ هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف بیستمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ظ) همانطور که در تصویر بالا مشخص است این حرف با  با دو حرکت نوشته میشود. به ترتیب و جهت فلش های بالا حرف ظ رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا برای...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ط)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ط)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ط) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ط هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف ط  نوزدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ط) همانطور که در تصویر بالا مشخص است این حرف  با  با دو  حرکت نوشته میشود. به ترتیب و جهت فلش ها حرف ط رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا ب...

ادامه مطلب

حروف الفبای فارسی (حرف ض)

حروف الفبای فارسی (حرف ض)

حروف الفبای فارسی(حرف ض) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ض هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف  ص هجدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. حروف الفبای فارسی(حرف ض) برای تمرین روی کاغذ مانند این تصویر حرف ض را بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا برای اینکه شکل این حرف توی ذهنتون بهتر بمونه و بهتر یاد بگیرید این حرف رو باهم رنگ آمیزی میکنیم....

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ص)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ص)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ص) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ص هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف  ص هفدهمین  حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ص) برای تمرین روی کاغذ مانند این تصویر حرف ص را بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا برای اینکه شکل این حرف توی ذهنتون بهتر بمونه و بهتر یاد بگیرید این حرف رو با...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف س)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف س)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف س) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف س هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای  فارسی ۳۲ حرف داره که حرف پانزدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف س) برای تمرین روی کاغذ مانند این تصویر حرف ش را بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا برای اینکه شکل این حرف توی ذهنتون بهتر بمونه و بهتر یاد بگیرید این حرف رو ب...

ادامه مطلب

موزش حروف الفبای فارسی (حرف ش)

موزش حروف الفبای فارسی (حرف ش)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ش) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ش  هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبا ی فارسی ۳۲ حرف داره که حرف ش شانزدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. موزش حروف الفبای فارسی (حرف ش همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با تنها با یک  حرکت نوشته میشود. برای تمرین  روی کاغذ مانند این تصویر حرف ش را بنویسید  تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یا...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف ز هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که حروف الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف سیزدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ز) همانطور که در تصویر بالا مشخص است  این حروف با تنها با یک حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ز رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حالا بر...

ادامه مطلب

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ر)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ر)

آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ر) سلام دوستان. امروز نوبت آموزش حرف د هست. قبل از اینکه آموزش این حرف رو شروع کنیم باید بدونید که الفبای فارسی ۳۲ حرف داره که حرف دوازدهمین حرف از حروف الفبا هست. به این تصویر با دقت نگاه کنید. آموزش حروف الفبای فارسی (حرف ر) همانطور که در تصویر بالا مشخص است هر دو شکل از این حروف با تنها با یک حرکت نوشته میشود. به ترتیب فلش ها حرف ر رو کاغذ برای خودتون بنویسید تا به طور صحیح نوشتن این حرف رو یاد بگیرید. حا...

ادامه مطلب